خاک های رنگبر نوعی خاک‌رس هستند که برای رنگ‌بری از مواد شیمیایی یا خوراکی استفاده می‌شوند. این مواد دو نوع¬اند یکی خاک نمدمال (Fuller’sEarth) که دارای خواص جذبی در حالت طبیعی است. و دیگری خاک رس فعال شده (ActivatedClay) که در آن نیروهای جذبی که در حالت طبیعی ضعیف هستند و توسط گرما یا اعمال شیمیایی تقویت می‌شوند. آزمایشات انجام شده نشان می‌دهد که نمونه‌های خاک در دسترس قابلیت خوبی در حذف رنگ داشته و می‌توانند در تصفیه‌ی پساب‌های رنگی جایگزین مناسبی برای کربن فعال باشند. اسیدزنی در خصوصیات جذبی خاک تاثیر داشته و میزان جذب به نوع رنگدانه‌ای که حذف می‌شود،بستگی دارد .
کاربردها ومصارف :
این خاک‌ها برای خالص کردن و رنگبری مواد به کار می¬روند. خاک‌های رنگبر طبیعی و فعال شده جاذب‌هایی هستند که به دلیل کم هزینه بودن و قدرت جذب بالا در رنگ‌زدایی روغن‌های گیاهی و انواع دیگر روغن‌ها مصرف بسیاری دارند. استفاده از این خاک‌ها در تصفیه‌ی پساب‌های حاوی رنگ، از لحاظ اقتصادی نسبت به دیگر روش‌های حذف رنگ، مناسب‌تر به نظر می‌رسد .

 
طراحی سایت : پیام گستر